ZX1系列电阻器

】 产品详细参数 浏览

一、用途:
  ZX1系列电阻器适用于交流50Hz,电压至500V及直流440伏的电路中,主要作为电动机的起动,制动及调速之用。电阻器为敞开式,故应安装在室内,并加遮栏,以防触电。

二、结构:
  ZX1系列电阻器由铸铁浇铸成曲折蜿蜒的栅形元件组成,两端具有带孔的耳环作为安装之用,其元件制成两种型号:ZT1大型元件、ZT2小型元件。 
  ZX1-1和ZX1-2系列电阻器安装尺寸相同,所以两者都能互叠架组装,叠装后为不减低其容量,在电阻器不超过3架时,可直接叠入,4-6架时必须用特殊的钢铁结构的架子加以支持,如超过6架时,在每6架组成的组与组间的垂直面上应留有380mm以上的间隔。

三、型号意义

 

ZX1系列电阻器型号意义

四、技术数据及性能

型号 +20℃时的电阻值(欧姆) 允许负载电流(冷态值)(安) 发热时间常数(秒) 铸铁电阻元件
总的 每级的 型号 数量
1 2 3 4 5
ZX1-1/5
ZX1-1/7
ZX1-1/10
ZX1-1/14
ZX1-1/20
ZX1-1/28
ZX1-1/40
ZX1-1/55
ZX1-1/80
ZX1-1/110
0.1
0.14
0.20
0.28
0.40
0.56
0.80
1.10
1.60
2.20
0.03
0.042
0.06
0.084
0.12
0.168
0.24
0.33
0.48
0.66
0.02
0.028
0.04
0.056
0.08
0.112
0.16
0.22
0.32
0.44
0.02
0.028
0.04
0.056
0.08
0.112
0.16
0.22
0.32
0.44
0.03
0.042
0.06
0.084
0.12
0.168
0.24
0.33
0.48
0.66
  215
181
152
128
107
91
76
64
54
46
850
640
735
555
575
560
540
510
490
445
ZT1-5
ZT1-7
ZT1-10
ZT1-14
ZT1-20
ZT1-28
ZT1-40
ZT1-55
ZT1-80
ZT1-110
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ZX1-2/38
ZX1-2/54
ZX1-2/75
ZX1-2/105
ZX1-2/140
ZX1-2/200
ZX1-2/280
1.52
2.16
3.0
4.2
5.6
8.0
11.2
0.456
0.648
0.9
1.26
1.68
2.4
3.36
0.304
0.432
0.6
0.84
1.12
1.6
2.24
0.304
0.432
0.6
0.84
1.12
1.6
2.24
0.228
0.324
0.45
0.63
0.84
1.2
1.68
0.228
0.324
0.45
0.63
0.84
1.2
1.68
55
46
39
33
29
24
20

660
585
535
490
450
385
 

ZT2-38
ZT2-54
ZT2-75
ZT2-105
ZT2-140
ZT2-200
ZT2-280

40
40
40
40
40
40
40
40

相关新闻

友情链接: